Wikilajme:Shfajësimet e përgjithshme

Wikilajme ështe një agjenci lajmesh me përmbajtje të hapur, bashkëpunuese, në linjë, që nënkupton një shoqëri njerëzish e grupesh që janë duke zhvilluar një burim të përbashkët të dijes njerëzore. Ndërtimi i projektit lejon këdo me një lidhje interneti dhe World Wide Web(Rrjet Mbarë Botëror) shfletues (browser) të ndryshojë përmbajtjen e tij. Mbani parasysh se të dhënat e gjetura këtu jo domosdoshmërisht janë riparë nga persona me aftësitë e duhura për t`ju pajisur me të dhëna të plota, të sakta e të besueshme..

Kjo nuk do të thotë se ju nuk do të gjeni të dhëna të vlefshme e të sakta Wikilajme megjithatë Wikilajme nuk mund t`ju sigurojë për vlefshmërinë e të dhënave të gjetura këtu. Përmbajtja e çdo artikulli (shkrimi) mund të jetë ndryshuar apo dëmtuar së fundmi nga persona mendimi i të cilëve nuk përkon me gjendjen e dijeve në fushat përkatëse.

Asnjë nga autorët, bashkëpunëtorët, dhuruesit, drejtuesit, administruesit, ose kushdo tjetër i lidhur me Wikilajmet në çfarëdo lloj rruge a mënyre, nuk mund të jetë përgjegjës për ndonjë të dhënë të pasaktë apo shpifëse, apo për përdorimin që ju i bëni të dhënave të përmbajtura në të apo në lidhjet e faqeve të rrjetit të dhëna në të.


Ju lutemi, sigurohuni të kuptoni që informacioni i afruar këtu është falas dhe që s`ka asnjë lloj ujdie (pajtese) apo kontrate që është krijuar mes jush dhe pronarëve apo përdoruesve të kësaj faqeje, pronarëve shërbyes mbi të cilët strehohet, ndihmuesve individualë të Wikilajmeve, ndonjë projekt drejtuesish, administratorësh, apo cilitdo tjetër që është lidhur në çfarëdo mënyre me këtë projekt apo me projekte motra, u përgjigjen ankesave tuaja direkte kundër tyre. Juve u jepet një leje e kufizuar të kopjoni çdo gjë nga kjo faqe; nuk krijon apo sajon ndonjë përgjegjësi kontrate ose jashtëkontrate nga ana e Wikipedias, apo ndonjë nga agjentët, anëtarët, organizuesit ose përdorues të tjerë.

Seicila prej shenjave tregëtare, shenjat e shërbimit, shenjat e bashkësive, të drejtat e vizatimeve, të drejtat vetjake apo të drejta të ngjashme që janë përmendur, përdoruar apo cituar në artikujt e enciklopedisë së Wikipedias janë pronë e pronarëve të tyre përkatës. Përdorimi i tyre nuk nënkupton që ju mund t´i përdorni ato për ndonjë qëllim tjetër seç per te njëjtin ose përdorimin e ngjashëm informues, siç është paramenduar nga autorët origjinalë të atyre artikujve të Wikilajmeve, nën lejen e skemës së licencimit. Ose e thënë ndryshe Wikilajme dhe faqet e saj nuk janë as të nënshkruara (vërtetësuara) as të anëtarësuara me ndonjë prej mbajtësve të ndonjë të drejte të tillë, dhe si e tillë Wikilajme nuk mund t´ju sigurojë ndonjë të drejtë të përdorni ndonjë apo lëndë të mbrojtur. Përdorimi juaj i ndonjë prone, lënde të tillë apo të ngjashme është sipërmarrje (vetvendosje) vetëm e juaja.

Ju lutemi kini parasysh se informacioni i gjetur këtu mund të jetë në shkelje të ligjeve të vendit ose juridiksionit nga ku ju jemi duke e parë këtë informacion. Wikinews does not encourage the violation of any laws, but as this information is stored on a server in the State of Florida in the United States of America, it is being maintained in reference to the protections afforded to all under the United States Constitution's First Amendment and under the principles of the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations. The laws in your country may not recognize as broad a protection of free speech as the laws of the United States or the principles under the UN Charter, and as such, Wikinews cannot be responsible for any potential violations of such laws should you link to this domain or use any of the information contained herein in anyway whatsoever.

Nëse ju keni nevojë për këshilla të veçanta (p.sh., mbi mjekësinë, ligjin, apo menaxhimin e riskut) ju lutemi drejtojuni një profesionisti të lejuar ose të mirënjoftuar me atë fushë. Shiko Wikilajme:Shfajësime rreziku, Wikipedia:Shfajësime mjeksore, dhe Wikilajme:Shfajësime ligjore për shfajësime të veçanta.

.

Wikinews is not uniformly peer reviewed; while readers may correct errors or remove erroneous suggestions they have no legal duty to do so and thus all information read here is without any implied warranty of fitness for any purpose or use whatsoever.

No consequential damages can be sought against Wikinews, as it is a voluntary association of individuals developed freely to create various open source online educational, cultural and informational resources. This information is being given to you gratuitously and there is no agreement or understanding between you and Wikinews regarding your use or modification of this information beyond the licence; neither is anyone at Wikinews responsible should someone change, edit, modify or remove any information that you may post on Wikinews or any of its associated projects.

Ju faleminderit që morët kohën për të lexuar këtë faqe, dhe ju lutemi shijoni përdorimin tuaj të Wikilajmeve.