Tek Wikilajme nuk mund të ngarkohen fotografi për momentin. Të gjitha skedat duhet të ngarkohen tek Wikimedia Commons.