Emri juaj i përdoruesit ose adresa IP është bllokuar

Bllokimi u bë nga $1. Arsyeja e dhënë është $2.

  • Fillimi i bllokimit: $8
  • Skadimi i bllokimit: $6
  • Bllokim i synuar për: $7

Për të diskutuar bllokimin, mund të kontaktoni $1, ose një nga administruesit e tjerë.

Mund të përdorni mekanizmin "Email përdoruesit", nëse është dhënë një adresë email e vlefshme te parapëlqimet tuaja dhe s’ju është bllokuar edhe përdorimi i saj. Adresa juaj IP aktuale është $3, dhe ID-ja e bllokimit është #$5. Ju lutemi, në çfarëdo kërkesash që bëni, përfshini hollësitë më sipër